Strelitzia: ปลูก เติบโต และดูแล

Strelitzia เป็นพืชเมืองร้อนที่มีสีสันสวยงามมาก ปลูกในกระถางได้ดีที่สุดเพราะไม่ทนต่อความเย็นจัดหรือเย็นจัด เฉพาะภูมิภาคที่มีฤดูหนาวที่อบอุ่นเป็นพิเศษเท่านั้นที่สามารถพยายามปลูกมันในดินได้ ดอกสีเหลืองและสีแดงตัดกับใบไม้สีเขียวเข้มที่หนาแน่นของพืช ค้นหาวิธีการปลูก Strelitzia

Strelitzia เติบโตที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไร?

เวลาที่เหมาะสมในการปลูกสเตรลิเซียคือ ฤดูใบไม้ผลิ. แท้จริงแล้วมันเป็นพืชที่ทนทานซึ่งไม่สามารถอยู่รอดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส มันชอบภูมิอากาศแบบเขตร้อนที่เป็นแหล่งกำเนิดของมัน จึงต้องการความร้อนและความชื้นในระดับหนึ่ง

หากคุณเสี่ยงที่จะปลูกลงดิน ให้เลือกสถานที่ให้ดี แดดจัด ด้วยดินที่สดและระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษ เพิ่มดินปลูกลงในดินสวนเมื่อปลูก

สำหรับการปลูกในกระถาง ให้เลือกดินปลูกสำหรับไม้ดอก พืชต้องการ แสงสว่างแต่ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดซึ่งอาจทำให้แห้งเร็วได้ หลีกเลี่ยงการวางหม้อของคุณในร่าง

สำหรับ การปลูกซ้ำดำเนินการทุก 2 ถึง 3 ปีในหม้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเล็กน้อย

Strelitzia Reginae
เครดิต: Aleksandra Chopik / iStock

สัมภาษณ์

Strelitzia ต้องการ รดน้ำปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหม้อและเมื่อยังร้อนอยู่ ระวังอย่าให้ใบเปียกน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค ลดปริมาณการใช้น้ำลงอย่างมากในช่วงฤดูหนาว

เมื่อสร้างได้ดีแล้ว โรงงานก็ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากไปกว่านี้ ขนาดไม่ได้บังคับ แต่คุณสามารถคืนรูปร่างที่ดีได้หากต้องการโดยการสร้าง ขนาดเบา. นำใบไม้แห้งออกตามที่คุณไป

พิจารณานำกระถางเข้าบ้านในฤดูหนาว ใส่เข้าไป ห้องสว่างและเย็น (แต่ไม่ต่ำกว่า 10°C)

สำหรับภูมิภาคที่ร้อนที่สุด อย่าลืมปกป้องดอกไม้กลางแจ้ง